Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

– 11.7.2023

Rekisterin nimi

Idia Graphics asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Idia Graphics

Y‑tunnus: 3277113-3

Osoite: Tieteenkatu 12

Postinumero: 33720

Postitoimipaikka: Tampere

Puhelinnumero: 044 554 3255

Sähköpostiosoite: idiagraphics@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus​

Kerättäviä henkilötietoja käytetään tilattujen palvelujen toimittamiseen, pyydettyjen tarjouksien antamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Asiakasrekisteriä ylläpidetään myös laskutusta varten.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin sisältämät tiedot

  •  Henkilön etu- ja sukunimi
  •  Yrityksen nimi, Y-tunnus ja muut yhteystiedot
  •  Sähköpostiosoite

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pitää tällöin lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröity voi myös vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista.

Linkit ja evästeet:

Emme käytä sivustolla muita kuin sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä. Sosiaalisen median palveluihin ohjaavat linkit eivät välitä kävijätietoja palveluntarjoajille, jos niitä ei käytä.

Sosiaalisen median palveluiden tietosuojalausekkeissa on tietoa palveluiden käyttämistä evästeistä. Alta löydät linkit kyseisen palvelun tietosuojalausakkeisiin.